องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
รายละเอียด : โดยท่านประธานสภาฯ ท่านสมพงษ์ ชื่นตา ท่านนายกฯนางสาวจรวยศรี พันโบ คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดและข้าราชการ องค์บริหารส่วนตำบลคำโพน เข้าร่วมประชุมเรื่องเพื่อพิจารณา ปรึกษาหาลือข้อราชการ เพื่อประโยชน์สูงสุดอขององค์การบริหารส่วนตำบล และประชนในพื้นที่ตำบลคำโพน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำยลคำโพน
ผู้โพส : admin