องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110 โทรศัพท์ : 0-4554-0603 โทรสาร : 0-4554-0603

ลานกีฬา/สนามกีฬา ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน (6 ภาพ)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลโพน มีลานกีฬา/สนามกีฬาที่สามารถใช้เล่นกีเล่นและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี ให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน จัดสนามกีฬาไว้สำหรับประชาชนเพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 55