องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการ เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ รองรับภัยคุกคามความมั่นคงของตำบล
รายละเอียด : การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการ เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ รองรับภัยคุกคามความมั่นคงของตำบล โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เพื่อปรึกษาหาแนวทางในการระงับ ควบคุมภัยคุกคามที่จะเข้ามามีผลกระทบกับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นผลเสียระยะยาวกับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.อัครพนธ์ มูลประดับ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.จ.(ท.)ให้แนวทางการจัดการพื้นที่และให้โอวาทกับคณะทำงาน
ผู้โพส : admin