องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ประชุมชุดปฏิบัติการตำบลคำโพน เพื่อปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาในพื้นที่อื่นๆ
รายละเอียด : ประชุมชุดปฏิบัติการตำบลคำโพน เพื่อปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่และปัญหาด้านอื่นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนตำบลคำโพน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
ผู้โพส : admin