ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110 โทรศัพท์ : 045-525-870 โทรสาร : 045-525-870 อีเมล์ : admin@khamphon.go.th เว็บไซต์ : https://www.khamphon.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110 โทรศัพท์ : 045-525-870 โทรสาร : 045-525-870 อีเมล์ : admin@khamphon.go.th เว็บไซต์ : https://www.khamphon.go.th/ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110 โทรศัพท์ : 045-525-870 โทรสาร : 045-525-870 อีเมล์ : admin@khamphon.go.th เว็บไซต์ : https://www.khamphon.go.th/
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

../add_file/

(นายสมชาย ใจดี)
นายก


ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : ที่ตั้ง ตำบลคำโพนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ห่างจากอำเภอปทุมราชวงศา ประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญ 38 กิโลเมตร เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 (ถนนอรุณประเสริฐ) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 บ้านคำโพน ตำบลคำโพน ถนนอรุณประเสริฐ (บ้านสามแยก - หินเกิ้ง) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ ตำบลคำโพนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น ประมาณ 93 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 58,125 ไร่ แยกเป็น - พื้นที่เพื่อการเกษตร 50,400 ไร่ - พื้นที่อยู่อาศัย 3,200 ไร่ - พื้นที่สาธารณประโยชน์ 4,525 ไร่ สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่ราบสูง มีภูเขาเล็กๆ เป็นแนวยาว (เขตบ้านโค้งอร่าม , บ้านคำโพน) และมีภูเขาเป็นลูกๆ ที่บ้านธารศิลา (ภูข่า) บ้านภูดานกอย (ภูหินเหล็กไฟ) บ้านดอนนกยูง (ภูเผิ่ม) บ้านโค้งอร่าม (ภูดานตู้) หรือ ภูผัก - เปื่อย มีสายน้ำหลายสายเป็นต้นน้ำของลำห้วยต่างๆ เช่น ลำห้วยทราย, ลำห้วยหมาดำ, ลำห้วยหินครก, ลำห้วยผีหลอก, ลำห้วยคันแท, ลำห้วยกุ๊บกั๊บ และลำห้วยเล็กๆ อีกมากมาย จำนวนหมู่บ้าน ตำบลคำโพน มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสามแยก ผู้ปกครองคือ นายมานิต พิมสุตะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโค้งอร่าม ผู้ปกครองคือ นายมุงกุฎ สีเขียว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคำโพน ผู้ปกครองคือ นายฤทธิรงค์ โพธิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหินเกิ้ง ผู้ปกครองคือ นายสมาน นามแสน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ผู้ปกครองคือ นายเสริมศักดิ์ ผิวทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านภูดานกอย ผู้ปกครองคือ นายบุญมาก ศรีราฤทธิ์ กำนัน หมู่ที่ 7 บ้านดอนนกยูง ผู้ปกครองคือ นายสมเกียรติ หมั่นสาร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านธารศิลา ผู้ปกครองคือ นายฉลอง สมคะเนย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคำโพน ผู้ปกครองคือ นายอุดม วงค์เทพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านพุทธศิลป์ ผู้ปกครองคือ บุญยัง ก้านกิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,104 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 8,755 คน ชาย 4,605 คน หญิง 4,150 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่ตั้ง ตำบลคำโพนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ห่างจากอำเภอปทุมราชวงศา ประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญ 38 กิโลเมตร เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 (ถนนอรุณประเสริฐ) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 บ้านคำโพน ตำบลคำโพน ถนนอรุณประเสริฐ (บ้านสามแยก - หินเกิ้ง) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ ตำบลคำโพนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น ประมาณ 93 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 58,125 ไร่ แยกเป็น - พื้นที่เพื่อการเกษตร 50,400 ไร่ - พื้นที่อยู่อาศัย 3,200 ไร่ - พื้นที่สาธารณประโยชน์ 4,525 ไร่ สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่ราบสูง มีภูเขาเล็กๆ เป็นแนวยาว (เขตบ้านโค้งอร่าม , บ้านคำโพน) และมีภูเขาเป็นลูกๆ ที่บ้านธารศิลา (ภูข่า) บ้านภูดานกอย (ภูหินเหล็กไฟ) บ้านดอนนกยูง (ภูเผิ่ม) บ้านโค้งอร่าม (ภูดานตู้) หรือ ภูผัก - เปื่อย มีสายน้ำหลายสายเป็นต้นน้ำของลำห้วยต่างๆ เช่น ลำห้วยทราย, ลำห้วยหมาดำ, ลำห้วยหินครก, ลำห้วยผีหลอก, ลำห้วยคันแท, ลำห้วยกุ๊บกั๊บ และลำห้วยเล็กๆ อีกมากมาย จำนวนหมู่บ้าน ตำบลคำโพน มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสามแยก ผู้ปกครองคือ นายมานิต พิมสุตะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโค้งอร่าม ผู้ปกครองคือ นายมุงกุฎ สีเขียว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคำโพน ผู้ปกครองคือ นายฤทธิรงค์ โพธิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหินเกิ้ง ผู้ปกครองคือ นายสมาน นามแสน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ผู้ปกครองคือ นายเสริมศักดิ์ ผิวทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านภูดานกอย ผู้ปกครองคือ นายบุญมาก ศรีราฤทธิ์ กำนัน หมู่ที่ 7 บ้านดอนนกยูง ผู้ปกครองคือ นายสมเกียรติ หมั่นสาร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านธารศิลา ผู้ปกครองคือ นายฉลอง สมคะเนย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคำโพน ผู้ปกครองคือ นายอุดม วงค์เทพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านพุทธศิลป์ ผู้ปกครองคือ บุญยัง ก้านกิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,104 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 8,755 คน ชาย 4,605 คน หญิง 4,150 คน ../add_file/ที่ตั้ง ตำบลคำโพนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ห่างจากอำเภอปทุมราชวงศา ประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญ 38 กิโลเมตร เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 (ถนนอรุณประเสริฐ) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 บ้านคำโพน ตำบลคำโพน ถนนอรุณประเสริฐ (บ้านสามแยก - หินเกิ้ง) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ ตำบลคำโพนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น ประมาณ 93 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 58,125 ไร่ แยกเป็น - พื้นที่เพื่อการเกษตร 50,400 ไร่ - พื้นที่อยู่อาศัย 3,200 ไร่ - พื้นที่สาธารณประโยชน์ 4,525 ไร่ สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่ราบสูง มีภูเขาเล็กๆ เป็นแนวยาว (เขตบ้านโค้งอร่าม , บ้านคำโพน) และมีภูเขาเป็นลูกๆ ที่บ้านธารศิลา (ภูข่า) บ้านภูดานกอย (ภูหินเหล็กไฟ) บ้านดอนนกยูง (ภูเผิ่ม) บ้านโค้งอร่าม (ภูดานตู้) หรือ ภูผัก - เปื่อย มีสายน้ำหลายสายเป็นต้นน้ำของลำห้วยต่างๆ เช่น ลำห้วยทราย, ลำห้วยหมาดำ, ลำห้วยหินครก, ลำห้วยผีหลอก, ลำห้วยคันแท, ลำห้วยกุ๊บกั๊บ และลำห้วยเล็กๆ อีกมากมาย จำนวนหมู่บ้าน ตำบลคำโพน มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสามแยก ผู้ปกครองคือ นายมานิต พิมสุตะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโค้งอร่าม ผู้ปกครองคือ นายมุงกุฎ สีเขียว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคำโพน ผู้ปกครองคือ นายฤทธิรงค์ โพธิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหินเกิ้ง ผู้ปกครองคือ นายสมาน นามแสน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ผู้ปกครองคือ นายเสริมศักดิ์ ผิวทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านภูดานกอย ผู้ปกครองคือ นายบุญมาก ศรีราฤทธิ์ กำนัน หมู่ที่ 7 บ้านดอนนกยูง ผู้ปกครองคือ นายสมเกียรติ หมั่นสาร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านธารศิลา ผู้ปกครองคือ นายฉลอง สมคะเนย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคำโพน ผู้ปกครองคือ นายอุดม วงค์เทพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านพุทธศิลป์ ผู้ปกครองคือ บุญยัง ก้านกิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,104 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 8,755 คน ชาย 4,605 คน หญิง 4,150 คน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างบทความ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างบทความ ../add_file/ตัวอย่างบทความ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ เมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีมาแล้ว ได้มีชาวบ้านเชื้อสายไทยลาวยวน หรือลาวยวนจากเขตอำเภอเมือง อำเภอหนองแซง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้พากันอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากิน ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร บริเวณบ้านคำโพนปัจจุบัน มีการบุกรุกบริเวณดังกล่าวเพื่อทำการเกษตรกรรม ซึ่งในบริเวณดังกล่าวจะมีน้ำไหลผ่าน และลำน้ำดังกล่าวจะมีแมงดาอาศัยอยู่มากจึงเรียกว่า “ลำแมงดา” ภายหลังเรียกเพี้ยนเป็น “คำโพน” ลำน้ำที่ว่านี้มีแนวยาวจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกทิศตะวันออกเรียก “บ้านคำโพนเหนือ” เพราะอยู่เหนือน้ำ ทางทิศตะวันตกเรียก “บ้านคำโพนใต้” ซึ่งบ้านคำโพนใต้อยู่ในพื้นที่ตำบลคำโพน ในปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งตำบลคำโพน เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื่องจากได้ประกาศตั้งอำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ และได้แบบพื้นที่การปกครองพื้นที่จากตำบลหนองข่า รวมเป็น ๑๐ หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ บ้านสามแยก อยู่ในเขตของหมู่ที่ ๑ เริ่มก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ เดิมอยู่ในพื้นที่เขตตำบลหนองข่า อำเภอชานุมาน จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นป่าไม้รกชัฏ มีความอุดมสมบูรณ์มาก คุณพ่อพุทธา วรบุตร ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำพรรคพวกมาทำกิน ทำไร่ ทำสวนจนเจริญรุ่งเรือง กลายมาเป็นบ้านสามแยกจนถึงปัจจุบัน บ้านโค้งอร่าม เป็นหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ของตำบลคำโพนเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณทางโค้งและมีความเชื่อว่า หากผู้ใดได้อยู่อาศัยจะมีความเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขายร่ำรวย บ้านคำโพนอยู่ในท้างที่หมู่ที่ ๓ และ ๙ ของตำบลคำโพน เป็นชนเผ่าภูไทยอพยพมาจากบ้านดงมะไฟเมืองเซโปน แขวงสระหวันเขต ประเทศลาวโดยมีนายเพ็ง นายโพธิ์ ไม่ทราบนามสกุลเป็นหัวหน้าอพยพและสาเหตุที่ได้ชื่อว่าบ้านคำโพน บ้านหินเกิ้ง อยู่ในเขตท้องที่หมู่ที่ ๔ เนื่องจากลักษณะพื้นที่จะเป็นหินดานและเชื้อกันว่าเคยมีการประทุของภูเขาไฟ ซึ่งเมื่อเย็นตัวจึงกลายเป็นหินเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๒ โดยมีนายคะ บุญมาก เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก บ้านิคมอยู่ท้องที่หมู่ที่ ๕ ของตำบลคำโพน เดิมการปกครองจะเป็นระบบคอมมิวนิสต์หรือแบบปกครองตนเองซึ่งเป็นที่มาของคำว่านิคม บ้านดานกอย อยู่ที่พื้นที่หมู่ที่ ๖ เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยป่าและพันธุ์ไม้นานาชนิด มีลักษณะเป็นภูเขาเตี้ย เริ่มมีการบุกเบิกก่อตั้งเป็นกระท่อมเล็กๆ ๕-๖ หลัง เมื่อปี ๒๕๒๔ และพื้นที่บริเวณนั้นมีเผือกมันกอยขึ้นเป็นจำนวนมากจึงเป็นที่มาของชื่อบ้านภูดานกอย บ้านดอนนกยูง อยู่ในเขตพื้นที่ ๗ แต่ก่อนบริเวณหมู่บ้านเป็นป่านกยูงอาศัยเป็นจำนวนมาก แต่นกยูงเป็นสัตว์ที่ไม่ฉลาด จึงถูกชาวบ้านจับไปหมด ด้วยเหตุนี้จึงได้ตั้งชื่อว่าบ้านดอนนกยูง บ้านธารศิลา อยู่ในเขตท้องที่หมู่ที่ ๘ อันเป็นหมู่บ้านที่มีที่ความเป็นมาเช่นเดียวกับบ้านหินเกิ้ง แต่เนื่องจากได้มีการจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ (แยกมาจากอุบลราชธานี) และได้แบ่งเขตการปกครองแยกจากตำบลหนองข่ามาเป็นตำบลคำโพน จึงเป็นที่มาของการแยกหมู่บ้าน บ้านพุทธศิลป์อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๐ ได้ตั้งตามชื่อคุณพ่อพุทธา วรบุตร ซึ่งมีถิ่นกำเนินอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้นำพรรคพวกมาทำกิน ทำไร่ ทำสวนสร้างความเจริญ กลายมาเป็นบ้านสามแยกจึงกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๒ นายสุพล เอาไชย ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านสามแยก บ้านพุทธศิลป์ออกจากบ้านสามแยกและได้ตั้งชื่อบ้านจาก “พุทธา” เป็น “พุทธศิลป์” องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙และใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในเขตตำบลคำโพน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ เมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีมาแล้ว ได้มีชาวบ้านเชื้อสายไทยลาวยวน หรือลาวยวนจากเขตอำเภอเมือง อำเภอหนองแซง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้พากันอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากิน ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร บริเวณบ้านคำโพนปัจจุบัน มีการบุกรุกบริเวณดังกล่าวเพื่อทำการเกษตรกรรม ซึ่งในบริเวณดังกล่าวจะมีน้ำไหลผ่าน และลำน้ำดังกล่าวจะมีแมงดาอาศัยอยู่มากจึงเรียกว่า “ลำแมงดา” ภายหลังเรียกเพี้ยนเป็น “คำโพน” ลำน้ำที่ว่านี้มีแนวยาวจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกทิศตะวันออกเรียก “บ้านคำโพนเหนือ” เพราะอยู่เหนือน้ำ ทางทิศตะวันตกเรียก “บ้านคำโพนใต้” ซึ่งบ้านคำโพนใต้อยู่ในพื้นที่ตำบลคำโพน ในปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งตำบลคำโพน เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื่องจากได้ประกาศตั้งอำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ และได้แบบพื้นที่การปกครองพื้นที่จากตำบลหนองข่า รวมเป็น ๑๐ หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ บ้านสามแยก อยู่ในเขตของหมู่ที่ ๑ เริ่มก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ เดิมอยู่ในพื้นที่เขตตำบลหนองข่า อำเภอชานุมาน จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นป่าไม้รกชัฏ มีความอุดมสมบูรณ์มาก คุณพ่อพุทธา วรบุตร ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำพรรคพวกมาทำกิน ทำไร่ ทำสวนจนเจริญรุ่งเรือง กลายมาเป็นบ้านสามแยกจนถึงปัจจุบัน บ้านโค้งอร่าม เป็นหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ของตำบลคำโพนเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณทางโค้งและมีความเชื่อว่า หากผู้ใดได้อยู่อาศัยจะมีความเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขายร่ำรวย บ้านคำโพนอยู่ในท้างที่หมู่ที่ ๓ และ ๙ ของตำบลคำโพน เป็นชนเผ่าภูไทยอพยพมาจากบ้านดงมะไฟเมืองเซโปน แขวงสระหวันเขต ประเทศลาวโดยมีนายเพ็ง นายโพธิ์ ไม่ทราบนามสกุลเป็นหัวหน้าอพยพและสาเหตุที่ได้ชื่อว่าบ้านคำโพน บ้านหินเกิ้ง อยู่ในเขตท้องที่หมู่ที่ ๔ เนื่องจากลักษณะพื้นที่จะเป็นหินดานและเชื้อกันว่าเคยมีการประทุของภูเขาไฟ ซึ่งเมื่อเย็นตัวจึงกลายเป็นหินเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๒ โดยมีนายคะ บุญมาก เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก บ้านิคมอยู่ท้องที่หมู่ที่ ๕ ของตำบลคำโพน เดิมการปกครองจะเป็นระบบคอมมิวนิสต์หรือแบบปกครองตนเองซึ่งเป็นที่มาของคำว่านิคม บ้านดานกอย อยู่ที่พื้นที่หมู่ที่ ๖ เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยป่าและพันธุ์ไม้นานาชนิด มีลักษณะเป็นภูเขาเตี้ย เริ่มมีการบุกเบิกก่อตั้งเป็นกระท่อมเล็กๆ ๕-๖ หลัง เมื่อปี ๒๕๒๔ และพื้นที่บริเวณนั้นมีเผือกมันกอยขึ้นเป็นจำนวนมากจึงเป็นที่มาของชื่อบ้านภูดานกอย บ้านดอนนกยูง อยู่ในเขตพื้นที่ ๗ แต่ก่อนบริเวณหมู่บ้านเป็นป่านกยูงอาศัยเป็นจำนวนมาก แต่นกยูงเป็นสัตว์ที่ไม่ฉลาด จึงถูกชาวบ้านจับไปหมด ด้วยเหตุนี้จึงได้ตั้งชื่อว่าบ้านดอนนกยูง บ้านธารศิลา อยู่ในเขตท้องที่หมู่ที่ ๘ อันเป็นหมู่บ้านที่มีที่ความเป็นมาเช่นเดียวกับบ้านหินเกิ้ง แต่เนื่องจากได้มีการจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ (แยกมาจากอุบลราชธานี) และได้แบ่งเขตการปกครองแยกจากตำบลหนองข่ามาเป็นตำบลคำโพน จึงเป็นที่มาของการแยกหมู่บ้าน บ้านพุทธศิลป์อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๐ ได้ตั้งตามชื่อคุณพ่อพุทธา วรบุตร ซึ่งมีถิ่นกำเนินอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้นำพรรคพวกมาทำกิน ทำไร่ ทำสวนสร้างความเจริญ กลายมาเป็นบ้านสามแยกจึงกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๒ นายสุพล เอาไชย ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านสามแยก บ้านพุทธศิลป์ออกจากบ้านสามแยกและได้ตั้งชื่อบ้านจาก “พุทธา” เป็น “พุทธศิลป์” องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙และใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในเขตตำบลคำโพน ../add_file/ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ เมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีมาแล้ว ได้มีชาวบ้านเชื้อสายไทยลาวยวน หรือลาวยวนจากเขตอำเภอเมือง อำเภอหนองแซง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้พากันอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากิน ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร บริเวณบ้านคำโพนปัจจุบัน มีการบุกรุกบริเวณดังกล่าวเพื่อทำการเกษตรกรรม ซึ่งในบริเวณดังกล่าวจะมีน้ำไหลผ่าน และลำน้ำดังกล่าวจะมีแมงดาอาศัยอยู่มากจึงเรียกว่า “ลำแมงดา” ภายหลังเรียกเพี้ยนเป็น “คำโพน” ลำน้ำที่ว่านี้มีแนวยาวจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกทิศตะวันออกเรียก “บ้านคำโพนเหนือ” เพราะอยู่เหนือน้ำ ทางทิศตะวันตกเรียก “บ้านคำโพนใต้” ซึ่งบ้านคำโพนใต้อยู่ในพื้นที่ตำบลคำโพน ในปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งตำบลคำโพน เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื่องจากได้ประกาศตั้งอำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ และได้แบบพื้นที่การปกครองพื้นที่จากตำบลหนองข่า รวมเป็น ๑๐ หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ บ้านสามแยก อยู่ในเขตของหมู่ที่ ๑ เริ่มก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ เดิมอยู่ในพื้นที่เขตตำบลหนองข่า อำเภอชานุมาน จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นป่าไม้รกชัฏ มีความอุดมสมบูรณ์มาก คุณพ่อพุทธา วรบุตร ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำพรรคพวกมาทำกิน ทำไร่ ทำสวนจนเจริญรุ่งเรือง กลายมาเป็นบ้านสามแยกจนถึงปัจจุบัน บ้านโค้งอร่าม เป็นหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ของตำบลคำโพนเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณทางโค้งและมีความเชื่อว่า หากผู้ใดได้อยู่อาศัยจะมีความเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขายร่ำรวย บ้านคำโพนอยู่ในท้างที่หมู่ที่ ๓ และ ๙ ของตำบลคำโพน เป็นชนเผ่าภูไทยอพยพมาจากบ้านดงมะไฟเมืองเซโปน แขวงสระหวันเขต ประเทศลาวโดยมีนายเพ็ง นายโพธิ์ ไม่ทราบนามสกุลเป็นหัวหน้าอพยพและสาเหตุที่ได้ชื่อว่าบ้านคำโพน บ้านหินเกิ้ง อยู่ในเขตท้องที่หมู่ที่ ๔ เนื่องจากลักษณะพื้นที่จะเป็นหินดานและเชื้อกันว่าเคยมีการประทุของภูเขาไฟ ซึ่งเมื่อเย็นตัวจึงกลายเป็นหินเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๒ โดยมีนายคะ บุญมาก เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก บ้านิคมอยู่ท้องที่หมู่ที่ ๕ ของตำบลคำโพน เดิมการปกครองจะเป็นระบบคอมมิวนิสต์หรือแบบปกครองตนเองซึ่งเป็นที่มาของคำว่านิคม บ้านดานกอย อยู่ที่พื้นที่หมู่ที่ ๖ เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยป่าและพันธุ์ไม้นานาชนิด มีลักษณะเป็นภูเขาเตี้ย เริ่มมีการบุกเบิกก่อตั้งเป็นกระท่อมเล็กๆ ๕-๖ หลัง เมื่อปี ๒๕๒๔ และพื้นที่บริเวณนั้นมีเผือกมันกอยขึ้นเป็นจำนวนมากจึงเป็นที่มาของชื่อบ้านภูดานกอย บ้านดอนนกยูง อยู่ในเขตพื้นที่ ๗ แต่ก่อนบริเวณหมู่บ้านเป็นป่านกยูงอาศัยเป็นจำนวนมาก แต่นกยูงเป็นสัตว์ที่ไม่ฉลาด จึงถูกชาวบ้านจับไปหมด ด้วยเหตุนี้จึงได้ตั้งชื่อว่าบ้านดอนนกยูง บ้านธารศิลา อยู่ในเขตท้องที่หมู่ที่ ๘ อันเป็นหมู่บ้านที่มีที่ความเป็นมาเช่นเดียวกับบ้านหินเกิ้ง แต่เนื่องจากได้มีการจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ (แยกมาจากอุบลราชธานี) และได้แบ่งเขตการปกครองแยกจากตำบลหนองข่ามาเป็นตำบลคำโพน จึงเป็นที่มาของการแยกหมู่บ้าน บ้านพุทธศิลป์อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๐ ได้ตั้งตามชื่อคุณพ่อพุทธา วรบุตร ซึ่งมีถิ่นกำเนินอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้นำพรรคพวกมาทำกิน ทำไร่ ทำสวนสร้างความเจริญ กลายมาเป็นบ้านสามแยกจึงกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๒ นายสุพล เอาไชย ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านสามแยก บ้านพุทธศิลป์ออกจากบ้านสามแยกและได้ตั้งชื่อบ้านจาก “พุทธา” เป็น “พุทธศิลป์” องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙และใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในเขตตำบลคำโพน
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ที่ตั้ง ตำบลคำโพนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ห่างจากอำเภอปทุมราชวงศา ประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญ 38 กิโลเมตร เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 (ถนนอรุณประเสริฐ) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 บ้านคำโพน ตำบลคำโพน ถนนอรุณประเสริฐ (บ้านสามแยก - หินเกิ้ง) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ ตำบลคำโพนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น ประมาณ 93 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 58,125 ไร่ แยกเป็น - พื้นที่เพื่อการเกษตร 50,400 ไร่ - พื้นที่อยู่อาศัย 3,200 ไร่ - พื้นที่สาธารณประโยชน์ 4,525 ไร่ สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่ราบสูง มีภูเขาเล็กๆ เป็นแนวยาว (เขตบ้านโค้งอร่าม , บ้านคำโพน) และมีภูเขาเป็นลูกๆ ที่บ้านธารศิลา (ภูข่า) บ้านภูดานกอย (ภูหินเหล็กไฟ) บ้านดอนนกยูง (ภูเผิ่ม) บ้านโค้งอร่าม (ภูดานตู้) หรือ ภูผัก - เปื่อย มีสายน้ำหลายสายเป็นต้นน้ำของลำห้วยต่างๆ เช่น ลำห้วยทราย, ลำห้วยหมาดำ, ลำห้วยหินครก, ลำห้วยผีหลอก, ลำห้วยคันแท, ลำห้วยกุ๊บกั๊บ และลำห้วยเล็กๆ อีกมากมาย จำนวนหมู่บ้าน ตำบลคำโพน มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสามแยก ผู้ปกครองคือ นายมานิต พิมสุตะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโค้งอร่าม ผู้ปกครองคือ นายมุงกุฎ สีเขียว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคำโพน ผู้ปกครองคือ นายฤทธิรงค์ โพธิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหินเกิ้ง ผู้ปกครองคือ นายสมาน นามแสน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ผู้ปกครองคือ นายเสริมศักดิ์ ผิวทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านภูดานกอย ผู้ปกครองคือ นายบุญมาก ศรีราฤทธิ์ กำนัน หมู่ที่ 7 บ้านดอนนกยูง ผู้ปกครองคือ นายสมเกียรติ หมั่นสาร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านธารศิลา ผู้ปกครองคือ นายฉลอง สมคะเนย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคำโพน ผู้ปกครองคือ นายอุดม วงค์เทพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านพุทธศิลป์ ผู้ปกครองคือ บุญยัง ก้านกิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,104 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 8,755 คน ชาย 4,605 คน หญิง 4,150 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่ตั้ง ตำบลคำโพนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ห่างจากอำเภอปทุมราชวงศา ประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญ 38 กิโลเมตร เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 (ถนนอรุณประเสริฐ) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 บ้านคำโพน ตำบลคำโพน ถนนอรุณประเสริฐ (บ้านสามแยก - หินเกิ้ง) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ ตำบลคำโพนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น ประมาณ 93 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 58,125 ไร่ แยกเป็น - พื้นที่เพื่อการเกษตร 50,400 ไร่ - พื้นที่อยู่อาศัย 3,200 ไร่ - พื้นที่สาธารณประโยชน์ 4,525 ไร่ สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่ราบสูง มีภูเขาเล็กๆ เป็นแนวยาว (เขตบ้านโค้งอร่าม , บ้านคำโพน) และมีภูเขาเป็นลูกๆ ที่บ้านธารศิลา (ภูข่า) บ้านภูดานกอย (ภูหินเหล็กไฟ) บ้านดอนนกยูง (ภูเผิ่ม) บ้านโค้งอร่าม (ภูดานตู้) หรือ ภูผัก - เปื่อย มีสายน้ำหลายสายเป็นต้นน้ำของลำห้วยต่างๆ เช่น ลำห้วยทราย, ลำห้วยหมาดำ, ลำห้วยหินครก, ลำห้วยผีหลอก, ลำห้วยคันแท, ลำห้วยกุ๊บกั๊บ และลำห้วยเล็กๆ อีกมากมาย จำนวนหมู่บ้าน ตำบลคำโพน มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสามแยก ผู้ปกครองคือ นายมานิต พิมสุตะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโค้งอร่าม ผู้ปกครองคือ นายมุงกุฎ สีเขียว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคำโพน ผู้ปกครองคือ นายฤทธิรงค์ โพธิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหินเกิ้ง ผู้ปกครองคือ นายสมาน นามแสน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ผู้ปกครองคือ นายเสริมศักดิ์ ผิวทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านภูดานกอย ผู้ปกครองคือ นายบุญมาก ศรีราฤทธิ์ กำนัน หมู่ที่ 7 บ้านดอนนกยูง ผู้ปกครองคือ นายสมเกียรติ หมั่นสาร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านธารศิลา ผู้ปกครองคือ นายฉลอง สมคะเนย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคำโพน ผู้ปกครองคือ นายอุดม วงค์เทพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านพุทธศิลป์ ผู้ปกครองคือ บุญยัง ก้านกิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,104 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 8,755 คน ชาย 4,605 คน หญิง 4,150 คน ../add_file/ที่ตั้ง ตำบลคำโพนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ห่างจากอำเภอปทุมราชวงศา ประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญ 38 กิโลเมตร เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 (ถนนอรุณประเสริฐ) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 บ้านคำโพน ตำบลคำโพน ถนนอรุณประเสริฐ (บ้านสามแยก - หินเกิ้ง) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ ตำบลคำโพนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น ประมาณ 93 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 58,125 ไร่ แยกเป็น - พื้นที่เพื่อการเกษตร 50,400 ไร่ - พื้นที่อยู่อาศัย 3,200 ไร่ - พื้นที่สาธารณประโยชน์ 4,525 ไร่ สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่ราบสูง มีภูเขาเล็กๆ เป็นแนวยาว (เขตบ้านโค้งอร่าม , บ้านคำโพน) และมีภูเขาเป็นลูกๆ ที่บ้านธารศิลา (ภูข่า) บ้านภูดานกอย (ภูหินเหล็กไฟ) บ้านดอนนกยูง (ภูเผิ่ม) บ้านโค้งอร่าม (ภูดานตู้) หรือ ภูผัก - เปื่อย มีสายน้ำหลายสายเป็นต้นน้ำของลำห้วยต่างๆ เช่น ลำห้วยทราย, ลำห้วยหมาดำ, ลำห้วยหินครก, ลำห้วยผีหลอก, ลำห้วยคันแท, ลำห้วยกุ๊บกั๊บ และลำห้วยเล็กๆ อีกมากมาย จำนวนหมู่บ้าน ตำบลคำโพน มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสามแยก ผู้ปกครองคือ นายมานิต พิมสุตะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโค้งอร่าม ผู้ปกครองคือ นายมุงกุฎ สีเขียว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคำโพน ผู้ปกครองคือ นายฤทธิรงค์ โพธิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหินเกิ้ง ผู้ปกครองคือ นายสมาน นามแสน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ผู้ปกครองคือ นายเสริมศักดิ์ ผิวทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านภูดานกอย ผู้ปกครองคือ นายบุญมาก ศรีราฤทธิ์ กำนัน หมู่ที่ 7 บ้านดอนนกยูง ผู้ปกครองคือ นายสมเกียรติ หมั่นสาร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านธารศิลา ผู้ปกครองคือ นายฉลอง สมคะเนย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคำโพน ผู้ปกครองคือ นายอุดม วงค์เทพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านพุทธศิลป์ ผู้ปกครองคือ บุญยัง ก้านกิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน ประชากร จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,104 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 8,755 คน ชาย 4,605 คน หญิง 4,150 คน
ชื่อไฟล์ : การศึกษา - มีโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ โรงเรียนบ้านคำโพน โรงเรียนบ้านนิคม โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 16 คน บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 14 คน บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 6 คน บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 16 คน บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 4 คน - มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง คือ ศูนย์บ้านคำโพน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 3 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด / สำนักสงฆ์ 14 แห่ง - โบสถ์ 1 แห่ง ด้านสาธารณสุข ตำบลคำโพน มีสถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง คือ - สถานีอนามัยบ้านคำโพน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 คน พนักงานจ้าง 1 คน โดยรับผิดชอบผู้ป่วย 5 หมู่บ้าน คือ บ้านคำโพน(ม.3, 9) บ้านหินเกิ้ง บ้านธารศิลา บ้านภูดานกอย - สถานีอนามัยบ้านสามแยก มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 คน พนักงานจ้าง 5 คน โดยรับผิดชอบผู้ป่วย 5 หมู่บ้าน คือ บ้านสามแยก บ้านโค้งอร่าม บ้านพุทธศิลป์ บ้านดอนนกยูง บ้านนิคม - อัตราการมีส้วมใช้ ร้อยละ 100 % - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 144 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การศึกษา - มีโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ โรงเรียนบ้านคำโพน โรงเรียนบ้านนิคม โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 16 คน บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 14 คน บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 6 คน บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 16 คน บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 4 คน - มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง คือ ศูนย์บ้านคำโพน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 3 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด / สำนักสงฆ์ 14 แห่ง - โบสถ์ 1 แห่ง ด้านสาธารณสุข ตำบลคำโพน มีสถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง คือ - สถานีอนามัยบ้านคำโพน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 คน พนักงานจ้าง 1 คน โดยรับผิดชอบผู้ป่วย 5 หมู่บ้าน คือ บ้านคำโพน(ม.3, 9) บ้านหินเกิ้ง บ้านธารศิลา บ้านภูดานกอย - สถานีอนามัยบ้านสามแยก มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 คน พนักงานจ้าง 5 คน โดยรับผิดชอบผู้ป่วย 5 หมู่บ้าน คือ บ้านสามแยก บ้านโค้งอร่าม บ้านพุทธศิลป์ บ้านดอนนกยูง บ้านนิคม - อัตราการมีส้วมใช้ ร้อยละ 100 % - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 144 คน ../add_file/การศึกษา - มีโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ โรงเรียนบ้านคำโพน โรงเรียนบ้านนิคม โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 16 คน บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 14 คน บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 6 คน บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 16 คน บุคลากรครู/ อาจารย์ รวม 4 คน - มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง คือ ศูนย์บ้านคำโพน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 3 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด / สำนักสงฆ์ 14 แห่ง - โบสถ์ 1 แห่ง ด้านสาธารณสุข ตำบลคำโพน มีสถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง คือ - สถานีอนามัยบ้านคำโพน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 คน พนักงานจ้าง 1 คน โดยรับผิดชอบผู้ป่วย 5 หมู่บ้าน คือ บ้านคำโพน(ม.3, 9) บ้านหินเกิ้ง บ้านธารศิลา บ้านภูดานกอย - สถานีอนามัยบ้านสามแยก มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 คน พนักงานจ้าง 5 คน โดยรับผิดชอบผู้ป่วย 5 หมู่บ้าน คือ บ้านสามแยก บ้านโค้งอร่าม บ้านพุทธศิลป์ บ้านดอนนกยูง บ้านนิคม - อัตราการมีส้วมใช้ ร้อยละ 100 % - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 144 คน
ชื่อไฟล์ : การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลคำโพนประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวนยางพารา ปศุสัตว์) มีบางส่วนประกอบธุรกิจในครัวเรือน และรับราชการ รับจ้างทั่วไป ฯลฯ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน - รีสอร์ท 1 แห่ง - ปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง - ปั้มหลอด 12 แห่ง - ร้านซ่อมรถ 4 แห่ง - ร้านค้า 31 แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง - ร้านโชคประเสริฐการเกษตร ม. 7 - ร้าน ส.พานิช ม.2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลคำโพนประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวนยางพารา ปศุสัตว์) มีบางส่วนประกอบธุรกิจในครัวเรือน และรับราชการ รับจ้างทั่วไป ฯลฯ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน - รีสอร์ท 1 แห่ง - ปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง - ปั้มหลอด 12 แห่ง - ร้านซ่อมรถ 4 แห่ง - ร้านค้า 31 แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง - ร้านโชคประเสริฐการเกษตร ม. 7 - ร้าน ส.พานิช ม.2 ../add_file/การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลคำโพนประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวนยางพารา ปศุสัตว์) มีบางส่วนประกอบธุรกิจในครัวเรือน และรับราชการ รับจ้างทั่วไป ฯลฯ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน - รีสอร์ท 1 แห่ง - ปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง - ปั้มหลอด 12 แห่ง - ร้านซ่อมรถ 4 แห่ง - ร้านค้า 31 แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง - ร้านโชคประเสริฐการเกษตร ม. 7 - ร้าน ส.พานิช ม.2
ชื่อไฟล์ : การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกรัง การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงสะดวก มีถนนดังนี้ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 อำนาจเจริญ - ปทุมราชวงศา - ตำบลคำโพน - ถนนลาดยาง รพช. สายบ้านสามแยก – หินเกิ้ง ระยะทาง 5.87 กิโลเมตร - ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่างๆ - ถนนลาดยาง รพช. ถนนอรุณประเสริฐ – บ้านนิคม ระยะทาง 1,647 เมตร - สะพาน คสล. จำนวน 4 แห่ง - สะพานไม้ จำนวน 6 แห่ง การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน จำนวน 1 แห่ง (ที่บ้านสามแยก) - สถานีโทรคมนาคม จำนวน 1 แห่ง คือสถานีทวนสัญญาณโทรศัพท์ห้วยหินครก บ้านดอนนกยูง - โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 11 แห่ง - วิทยุสื่อสารระหว่างอำเภอ - อบต.- หมู่บ้าน จำนวน 2 เครื่อง - หอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน - ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 แห่ง การไฟฟ้า - ตำบลคำโพนประชากรมีไฟฟ้าใช้ จำนวน 10 หมู่บ้าน แต่มีบางครอบครัวที่ขยายใหม่อาศัยตามไร่ นา สวน ระบบไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงต้องอาศัยแผงโซลาเชลล์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า แหล่งน้ำธรรมชาติ จากลักษณะภูมิประเทศของตำบล เป็นภูเขาทอดยาวและเป็นลูกๆ หลายหมู่บ้านเป็นสันแบ่งปันน้ำธรรมชาติทำให้เกิดต้นน้ำธรรมชาติเป็นลำห้วยต่างๆ หลายสาย ได้แก่ ลำห้วยหมาดำ ลำห้วยทราย ห้วยหินครก ห้วยผีหลอก ห้วยเอี่ยนด่อน ห้วยคันแท ห้วยดู่ ห้วยแดง ห้วยกุ๊บกั๊บ และลำห้วยเล็กๆ เป็นสาขาอีกมากมายจะไหลไปทางทิศเหนือลงสู่ลำน้ำสู่แม่น้ำโขง เขตอำเภอชานุมาน สันน้ำอีกฝ่ายหนึ่งน้ำจะไหลไปทางทิศใต้เขตบ้านโค้งอร่าม บ้านสามแยก – พุทธศิลป์ ลงสู่ลำห้วยลึก ลำห้วยเที่ยว สู่เขตอำเภอพนา ไหลลงสู่แม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย/พนังกั้นน้ำ/ทำนบ จำนวน 21 แห่ง - บ่อบาดาล/บ่อโยก จำนวน 33 แห่ง - บ่อน้ำตื่น จำนวน 82 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง - ธนาคารน้ำประจำสถานีอนามัย 2 แห่ง จำนวน 10 ถัง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกรัง การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงสะดวก มีถนนดังนี้ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 อำนาจเจริญ - ปทุมราชวงศา - ตำบลคำโพน - ถนนลาดยาง รพช. สายบ้านสามแยก – หินเกิ้ง ระยะทาง 5.87 กิโลเมตร - ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่างๆ - ถนนลาดยาง รพช. ถนนอรุณประเสริฐ – บ้านนิคม ระยะทาง 1,647 เมตร - สะพาน คสล. จำนวน 4 แห่ง - สะพานไม้ จำนวน 6 แห่ง การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน จำนวน 1 แห่ง (ที่บ้านสามแยก) - สถานีโทรคมนาคม จำนวน 1 แห่ง คือสถานีทวนสัญญาณโทรศัพท์ห้วยหินครก บ้านดอนนกยูง - โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 11 แห่ง - วิทยุสื่อสารระหว่างอำเภอ - อบต.- หมู่บ้าน จำนวน 2 เครื่อง - หอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน - ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 แห่ง การไฟฟ้า - ตำบลคำโพนประชากรมีไฟฟ้าใช้ จำนวน 10 หมู่บ้าน แต่มีบางครอบครัวที่ขยายใหม่อาศัยตามไร่ นา สวน ระบบไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงต้องอาศัยแผงโซลาเชลล์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า แหล่งน้ำธรรมชาติ จากลักษณะภูมิประเทศของตำบล เป็นภูเขาทอดยาวและเป็นลูกๆ หลายหมู่บ้านเป็นสันแบ่งปันน้ำธรรมชาติทำให้เกิดต้นน้ำธรรมชาติเป็นลำห้วยต่างๆ หลายสาย ได้แก่ ลำห้วยหมาดำ ลำห้วยทราย ห้วยหินครก ห้วยผีหลอก ห้วยเอี่ยนด่อน ห้วยคันแท ห้วยดู่ ห้วยแดง ห้วยกุ๊บกั๊บ และลำห้วยเล็กๆ เป็นสาขาอีกมากมายจะไหลไปทางทิศเหนือลงสู่ลำน้ำสู่แม่น้ำโขง เขตอำเภอชานุมาน สันน้ำอีกฝ่ายหนึ่งน้ำจะไหลไปทางทิศใต้เขตบ้านโค้งอร่าม บ้านสามแยก – พุทธศิลป์ ลงสู่ลำห้วยลึก ลำห้วยเที่ยว สู่เขตอำเภอพนา ไหลลงสู่แม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย/พนังกั้นน้ำ/ทำนบ จำนวน 21 แห่ง - บ่อบาดาล/บ่อโยก จำนวน 33 แห่ง - บ่อน้ำตื่น จำนวน 82 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง - ธนาคารน้ำประจำสถานีอนามัย 2 แห่ง จำนวน 10 ถัง ../add_file/การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกรัง การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงสะดวก มีถนนดังนี้ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 อำนาจเจริญ - ปทุมราชวงศา - ตำบลคำโพน - ถนนลาดยาง รพช. สายบ้านสามแยก – หินเกิ้ง ระยะทาง 5.87 กิโลเมตร - ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่างๆ - ถนนลาดยาง รพช. ถนนอรุณประเสริฐ – บ้านนิคม ระยะทาง 1,647 เมตร - สะพาน คสล. จำนวน 4 แห่ง - สะพานไม้ จำนวน 6 แห่ง การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน จำนวน 1 แห่ง (ที่บ้านสามแยก) - สถานีโทรคมนาคม จำนวน 1 แห่ง คือสถานีทวนสัญญาณโทรศัพท์ห้วยหินครก บ้านดอนนกยูง - โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 11 แห่ง - วิทยุสื่อสารระหว่างอำเภอ - อบต.- หมู่บ้าน จำนวน 2 เครื่อง - หอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน - ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 แห่ง การไฟฟ้า - ตำบลคำโพนประชากรมีไฟฟ้าใช้ จำนวน 10 หมู่บ้าน แต่มีบางครอบครัวที่ขยายใหม่อาศัยตามไร่ นา สวน ระบบไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงต้องอาศัยแผงโซลาเชลล์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า แหล่งน้ำธรรมชาติ จากลักษณะภูมิประเทศของตำบล เป็นภูเขาทอดยาวและเป็นลูกๆ หลายหมู่บ้านเป็นสันแบ่งปันน้ำธรรมชาติทำให้เกิดต้นน้ำธรรมชาติเป็นลำห้วยต่างๆ หลายสาย ได้แก่ ลำห้วยหมาดำ ลำห้วยทราย ห้วยหินครก ห้วยผีหลอก ห้วยเอี่ยนด่อน ห้วยคันแท ห้วยดู่ ห้วยแดง ห้วยกุ๊บกั๊บ และลำห้วยเล็กๆ เป็นสาขาอีกมากมายจะไหลไปทางทิศเหนือลงสู่ลำน้ำสู่แม่น้ำโขง เขตอำเภอชานุมาน สันน้ำอีกฝ่ายหนึ่งน้ำจะไหลไปทางทิศใต้เขตบ้านโค้งอร่าม บ้านสามแยก – พุทธศิลป์ ลงสู่ลำห้วยลึก ลำห้วยเที่ยว สู่เขตอำเภอพนา ไหลลงสู่แม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย/พนังกั้นน้ำ/ทำนบ จำนวน 21 แห่ง - บ่อบาดาล/บ่อโยก จำนวน 33 แห่ง - บ่อน้ำตื่น จำนวน 82 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง - ธนาคารน้ำประจำสถานีอนามัย 2 แห่ง จำนวน 10 ถัง
ชื่อไฟล์ : 1HiO4rLWed23416.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eVX0LdhWed23451.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BmZy2x2Wed23516.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vmD3LwOWed23551.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์ (VISION) ในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (VISION) เพื่อเป็นสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลคำโพนเป็นตำบลขนาดกลางประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นปานกลางและสงบสุขและคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดีจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ พัฒนายั่งยืน ฟื้นฟูประเพณี สุขภาพดีทั่วหน้า การศึกษาเจริญ เพลิดเพลินแหล่งท่องเที่ยว ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์ (VISION) ในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (VISION) เพื่อเป็นสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลคำโพนเป็นตำบลขนาดกลางประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นปานกลางและสงบสุขและคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดีจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ พัฒนายั่งยืน ฟื้นฟูประเพณี สุขภาพดีทั่วหน้า การศึกษาเจริญ เพลิดเพลินแหล่งท่องเที่ยว ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ../add_file/วิสัยทัศน์ (VISION) ในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (VISION) เพื่อเป็นสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลคำโพนเป็นตำบลขนาดกลางประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นปานกลางและสงบสุขและคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดีจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ พัฒนายั่งยืน ฟื้นฟูประเพณี สุขภาพดีทั่วหน้า การศึกษาเจริญ เพลิดเพลินแหล่งท่องเที่ยว ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
ชื่อไฟล์ : พันธกิจ (MISSION) 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2. ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนและครอบครัว 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น 5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 6. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด 7. ส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 8. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 9. ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 10. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พันธกิจ (MISSION) 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2. ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนและครอบครัว 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น 5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 6. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด 7. ส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 8. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 9. ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 10. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ../add_file/พันธกิจ (MISSION) 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2. ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนและครอบครัว 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น 5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 6. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด 7. ส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 8. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 9. ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 10. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อไฟล์ : NR7u7DZWed24153.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7F8ECylWed24240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RVbwtemWed24303.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ol3DvEPWed24332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Gq0HkADWed24400.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jOBeU8SWed24437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป้าหมาย - มีศูนย์รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ตำบล อย่างน้อย 1 แห่งภายในปี 2554 - เพิ่มครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าว แทนปุ๋ยเคมี - ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการได้รับสวัสดิการ อย่างน้อยปีละ 2 คน ต่อหมู่บ้าน - มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ - แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ - มีความสามารถและทักษะทางการพัฒนาฝีมือ เพิ่มมูลค่าของสินค้า แก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎรในตำบลคำโพน - พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความรู้และทักษะฝีมือในการผลิต - แก้ไขปัญหาการว่างงานของราษฎรในเขตตำบลคำโพน แนวทางการพัฒนา - จัดให้มีศูนย์รวมสิ้นค่า OTOP ของตำบล - ส่งเสริมให้มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในในการปลูกข้าว และการเกษตร - เพิ่มสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ - ส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน - ส่งเสริมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ - ส่งเสริมการตลาด ร้านค้าชุมชนและพัฒนาเครือข่ายการตลาด - ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ - ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทักษะฝีมือในการผลิต ตัวชี้วัด - ประชาชนมีงานทำอยู่ในถิ่นภูมิลำเนา - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น - ลดอัตราการว่างงานของประชาชนในเขตรับผิดชอบ - ลดปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคม - จำนวนบุคลากรมีทักษะในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ - จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพมีทักษะในการประกอบอาชีพ - จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป้าหมาย - ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย - ประชาชนมีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงามในการดำรงชีวิตประจำวัน - อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมสำคัญทางศาสนา - นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน - ส่งเสริมการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านคุณภาพและสถานที่ แนวทางการพัฒนา - จัดให้มีห้องสมุด INTERNET ประจำตำบล - สนับสนุนการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ - ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดประเพณีต่างๆ และวันสำคัญทางศาสนา - ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับของคนรุ่นใหม่ - ก่อสร้างอาคารและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ ตัวชี้วัด - จำนวนประชาชนที่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทาง INTERNET และก้าวทันเทคโนโลยี - จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและการศึกษาที่สูงขึ้น - จำนวนประชาชนที่ให้ความสนใจในการจัดประเพณีต่าง ๆ - การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน - เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เป้าหมาย - ลดปัญหาด้านยาเสพติด - ลดปัญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชน - พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน - ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ลดจำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย และอาชญากรรม แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการป้องกันเฝ้าระวัง รักษา บำบัด ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้ เข้มแข็ง - ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนโดยจัดให้มีโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ - ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความ - รุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ ตัวชี้วัด - ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง - จำนวนประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขถ้วนหน้า - ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย - อาชญากรรมมีจำนวนลดลง 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป้าหมาย - เพื่อให้การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและรวดเร็ว - เพื่อให้บริการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ เป็นไปอย่างทั่วถึง แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายเครือข่าย เส้นทางระหว่างหมู่บ้าน ตำบลกับตำบลให้สัญจรได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย - ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ - ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา - ก่อสร้างถนนดินและถนนลูกรังเพื่อการเกษตร - ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร - ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน - ก่อสร้างสะพานหรือท่อลอดเหลี่ยม - ปรับปรุงและพัฒนาถนนภายในภายในตำบลให้สะดวกใช้ได้ทุกฤดูกาล ตัวชี้วัด - จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ - จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน - จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน - จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ - ประชาชนมีถนนใช้เพื่อการเกษตรและสัญจรไปมา ถนนภายในตำบลสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เป้าหมาย - ประชาชนในตำบลคำโพนมีการวางแผนและบริหารจัดการแหล่งน้ำและนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า - มีระบบจัดการบริหารแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ - มีระบบประปาบริการประชาชนอย่างทั่วถึง - ประชาชนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาระบบประปา แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร แนวทางการพัฒนา - สนับสนุนให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรในฤดูแล้งให้เพียงพอ ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ - สนับสนุนการสร้างระบบประปาหมู่บ้าน - สนับสนุนปรับปรุงแหล่งน้ำระบบประปาที่มีอยู่แล้วให้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด - จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบประปาหมู่บ้าน 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข เป้าหมาย - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขมูลฐาน - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาดพอเพียงต่อความต้องการของผู้บริโภค - เพื่อให้ทุกหมู่บ้านปราศจากโรคไข้เลือดออก แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ราษฎรโดยการจัดฝึกอบรม อสม. และราษฎร - ส่งเสริมการออกกำลังกาย และสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยในหมู่บ้านให้ถูกหลักสาธารณสุข - สนับสนุนจัดหาโอ่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง - สนับสนุนน้ำยาเคมีและทรายอเบทในการทำลายลูกน้ำและยูงลายและจัดอบรมให้ความรู้ในหมู่บ้าน ตัวชี้วัด - จำนวนประชาชนที่มีสุขภาพดี - ประชาชนมีที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง เป้าหมาย - เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งประชาคมหมู่บ้าน ตำบลในด้านการเมืองและการบริหาร - เสริมสร้างด้านข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ - เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐเป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม - ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา - ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล - การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง ตัวชี้วัด - จำนวนผู้มีส่วนรวมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม - จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น - ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล - ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย - เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน แนวทางการพัฒนา - สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม - สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค - บริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย ตัวชี้วัด - จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด - จำนวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ - จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป้าหมาย - มีศูนย์รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ตำบล อย่างน้อย 1 แห่งภายในปี 2554 - เพิ่มครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าว แทนปุ๋ยเคมี - ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการได้รับสวัสดิการ อย่างน้อยปีละ 2 คน ต่อหมู่บ้าน - มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ - แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ - มีความสามารถและทักษะทางการพัฒนาฝีมือ เพิ่มมูลค่าของสินค้า แก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎรในตำบลคำโพน - พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความรู้และทักษะฝีมือในการผลิต - แก้ไขปัญหาการว่างงานของราษฎรในเขตตำบลคำโพน แนวทางการพัฒนา - จัดให้มีศูนย์รวมสิ้นค่า OTOP ของตำบล - ส่งเสริมให้มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในในการปลูกข้าว และการเกษตร - เพิ่มสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ - ส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน - ส่งเสริมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ - ส่งเสริมการตลาด ร้านค้าชุมชนและพัฒนาเครือข่ายการตลาด - ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ - ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทักษะฝีมือในการผลิต ตัวชี้วัด - ประชาชนมีงานทำอยู่ในถิ่นภูมิลำเนา - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น - ลดอัตราการว่างงานของประชาชนในเขตรับผิดชอบ - ลดปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคม - จำนวนบุคลากรมีทักษะในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ - จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพมีทักษะในการประกอบอาชีพ - จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป้าหมาย - ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย - ประชาชนมีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงามในการดำรงชีวิตประจำวัน - อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมสำคัญทางศาสนา - นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน - ส่งเสริมการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านคุณภาพและสถานที่ แนวทางการพัฒนา - จัดให้มีห้องสมุด INTERNET ประจำตำบล - สนับสนุนการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ - ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดประเพณีต่างๆ และวันสำคัญทางศาสนา - ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับของคนรุ่นใหม่ - ก่อสร้างอาคารและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ ตัวชี้วัด - จำนวนประชาชนที่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทาง INTERNET และก้าวทันเทคโนโลยี - จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและการศึกษาที่สูงขึ้น - จำนวนประชาชนที่ให้ความสนใจในการจัดประเพณีต่าง ๆ - การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน - เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เป้าหมาย - ลดปัญหาด้านยาเสพติด - ลดปัญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชน - พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน - ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ลดจำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย และอาชญากรรม แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการป้องกันเฝ้าระวัง รักษา บำบัด ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้ เข้มแข็ง - ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนโดยจัดให้มีโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ - ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความ - รุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ ตัวชี้วัด - ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง - จำนวนประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขถ้วนหน้า - ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย - อาชญากรรมมีจำนวนลดลง 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป้าหมาย - เพื่อให้การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและรวดเร็ว - เพื่อให้บริการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ เป็นไปอย่างทั่วถึง แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายเครือข่าย เส้นทางระหว่างหมู่บ้าน ตำบลกับตำบลให้สัญจรได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย - ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ - ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา - ก่อสร้างถนนดินและถนนลูกรังเพื่อการเกษตร - ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร - ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน - ก่อสร้างสะพานหรือท่อลอดเหลี่ยม - ปรับปรุงและพัฒนาถนนภายในภายในตำบลให้สะดวกใช้ได้ทุกฤดูกาล ตัวชี้วัด - จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ - จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน - จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน - จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ - ประชาชนมีถนนใช้เพื่อการเกษตรและสัญจรไปมา ถนนภายในตำบลสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เป้าหมาย - ประชาชนในตำบลคำโพนมีการวางแผนและบริหารจัดการแหล่งน้ำและนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า - มีระบบจัดการบริหารแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ - มีระบบประปาบริการประชาชนอย่างทั่วถึง - ประชาชนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาระบบประปา แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร แนวทางการพัฒนา - สนับสนุนให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรในฤดูแล้งให้เพียงพอ ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ - สนับสนุนการสร้างระบบประปาหมู่บ้าน - สนับสนุนปรับปรุงแหล่งน้ำระบบประปาที่มีอยู่แล้วให้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด - จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบประปาหมู่บ้าน 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข เป้าหมาย - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขมูลฐาน - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาดพอเพียงต่อความต้องการของผู้บริโภค - เพื่อให้ทุกหมู่บ้านปราศจากโรคไข้เลือดออก แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ราษฎรโดยการจัดฝึกอบรม อสม. และราษฎร - ส่งเสริมการออกกำลังกาย และสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยในหมู่บ้านให้ถูกหลักสาธารณสุข - สนับสนุนจัดหาโอ่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง - สนับสนุนน้ำยาเคมีและทรายอเบทในการทำลายลูกน้ำและยูงลายและจัดอบรมให้ความรู้ในหมู่บ้าน ตัวชี้วัด - จำนวนประชาชนที่มีสุขภาพดี - ประชาชนมีที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง เป้าหมาย - เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งประชาคมหมู่บ้าน ตำบลในด้านการเมืองและการบริหาร - เสริมสร้างด้านข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ - เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐเป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม - ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา - ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล - การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง ตัวชี้วัด - จำนวนผู้มีส่วนรวมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม - จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น - ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล - ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย - เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน แนวทางการพัฒนา - สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม - สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค - บริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย ตัวชี้วัด - จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด - จำนวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ - จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง ../add_file/1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป้าหมาย - มีศูนย์รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ตำบล อย่างน้อย 1 แห่งภายในปี 2554 - เพิ่มครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าว แทนปุ๋ยเคมี - ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการได้รับสวัสดิการ อย่างน้อยปีละ 2 คน ต่อหมู่บ้าน - มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ - แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ - มีความสามารถและทักษะทางการพัฒนาฝีมือ เพิ่มมูลค่าของสินค้า แก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎรในตำบลคำโพน - พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความรู้และทักษะฝีมือในการผลิต - แก้ไขปัญหาการว่างงานของราษฎรในเขตตำบลคำโพน แนวทางการพัฒนา - จัดให้มีศูนย์รวมสิ้นค่า OTOP ของตำบล - ส่งเสริมให้มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในในการปลูกข้าว และการเกษตร - เพิ่มสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ - ส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน - ส่งเสริมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ - ส่งเสริมการตลาด ร้านค้าชุมชนและพัฒนาเครือข่ายการตลาด - ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ - ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทักษะฝีมือในการผลิต ตัวชี้วัด - ประชาชนมีงานทำอยู่ในถิ่นภูมิลำเนา - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น - ลดอัตราการว่างงานของประชาชนในเขตรับผิดชอบ - ลดปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคม - จำนวนบุคลากรมีทักษะในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ - จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพมีทักษะในการประกอบอาชีพ - จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป้าหมาย - ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย - ประชาชนมีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงามในการดำรงชีวิตประจำวัน - อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมสำคัญทางศาสนา - นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน - ส่งเสริมการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านคุณภาพและสถานที่ แนวทางการพัฒนา - จัดให้มีห้องสมุด INTERNET ประจำตำบล - สนับสนุนการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ - ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดประเพณีต่างๆ และวันสำคัญทางศาสนา - ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับของคนรุ่นใหม่ - ก่อสร้างอาคารและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ ตัวชี้วัด - จำนวนประชาชนที่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทาง INTERNET และก้าวทันเทคโนโลยี - จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและการศึกษาที่สูงขึ้น - จำนวนประชาชนที่ให้ความสนใจในการจัดประเพณีต่าง ๆ - การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน - เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เป้าหมาย - ลดปัญหาด้านยาเสพติด - ลดปัญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชน - พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน - ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ลดจำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย และอาชญากรรม แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการป้องกันเฝ้าระวัง รักษา บำบัด ผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้ เข้มแข็ง - ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนโดยจัดให้มีโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ - ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความ - รุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ ตัวชี้วัด - ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง - จำนวนประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขถ้วนหน้า - ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย - อาชญากรรมมีจำนวนลดลง 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป้าหมาย - เพื่อให้การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและรวดเร็ว - เพื่อให้บริการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ เป็นไปอย่างทั่วถึง แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายเครือข่าย เส้นทางระหว่างหมู่บ้าน ตำบลกับตำบลให้สัญจรได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย - ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ - ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา - ก่อสร้างถนนดินและถนนลูกรังเพื่อการเกษตร - ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร - ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน - ก่อสร้างสะพานหรือท่อลอดเหลี่ยม - ปรับปรุงและพัฒนาถนนภายในภายในตำบลให้สะดวกใช้ได้ทุกฤดูกาล ตัวชี้วัด - จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ - จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน - จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน - จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ - ประชาชนมีถนนใช้เพื่อการเกษตรและสัญจรไปมา ถนนภายในตำบลสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เป้าหมาย - ประชาชนในตำบลคำโพนมีการวางแผนและบริหารจัดการแหล่งน้ำและนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า - มีระบบจัดการบริหารแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ - มีระบบประปาบริการประชาชนอย่างทั่วถึง - ประชาชนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาระบบประปา แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร แนวทางการพัฒนา - สนับสนุนให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรในฤดูแล้งให้เพียงพอ ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ - สนับสนุนการสร้างระบบประปาหมู่บ้าน - สนับสนุนปรับปรุงแหล่งน้ำระบบประปาที่มีอยู่แล้วให้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด - จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบประปาหมู่บ้าน 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข เป้าหมาย - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขมูลฐาน - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาดพอเพียงต่อความต้องการของผู้บริโภค - เพื่อให้ทุกหมู่บ้านปราศจากโรคไข้เลือดออก แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ราษฎรโดยการจัดฝึกอบรม อสม. และราษฎร - ส่งเสริมการออกกำลังกาย และสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยในหมู่บ้านให้ถูกหลักสาธารณสุข - สนับสนุนจัดหาโอ่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง - สนับสนุนน้ำยาเคมีและทรายอเบทในการทำลายลูกน้ำและยูงลายและจัดอบรมให้ความรู้ในหมู่บ้าน ตัวชี้วัด - จำนวนประชาชนที่มีสุขภาพดี - ประชาชนมีที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง เป้าหมาย - เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งประชาคมหมู่บ้าน ตำบลในด้านการเมืองและการบริหาร - เสริมสร้างด้านข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ - เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐเป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม - ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา - ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล - การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง ตัวชี้วัด - จำนวนผู้มีส่วนรวมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม - จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น - ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล - ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย - เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน แนวทางการพัฒนา - สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม - สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค - บริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย ตัวชี้วัด - จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด - จำนวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ - จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง
ชื่อไฟล์ : VEfbIljWed24456.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0R8DbI3Wed24526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9mY5f0rWed24643.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HvQ8YqlWed24751.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TrUe2ixWed25849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f8vygJmWed25912.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JHaaadzWed30011.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sYum7H5Wed30058.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iOu6E85Wed30121.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RLO7DxbWed30203.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2AzSOhPWed30232.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ALM0PedWed30248.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cdnh2qyWed30314.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : saAMa22Wed30646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l1tuX1oWed32613.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9XqxXVuWed32636.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jjTy9xhWed32758.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 20RW8FdWed33031.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jtcZTCsWed33206.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Vts7ObWWed33631.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FgYjWgAWed33913.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : b7h3APNWed34259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ce0PdEGWed34425.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XvBCODsWed34539.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uedVRtfWed34752.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U2rhYiwWed35229.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WTHoc64Wed35349.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FDmjeGYWed40008.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NeSIp2zWed40352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qEzi9cVWed40748.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a6fay3jWed40922.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UJBKvAuWed41039.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZPXxjseWed41244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Njk6fggWed41400.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q8fVmSQWed41654.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cSRO6hcWed41941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KgIuAZwWed42213.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xiKxyKpWed42332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bxUok2VWed42451.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IJlAdGuWed42652.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KcgJObzThu85825.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zJb0zQ2Thu85916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jQKYo3cThu90003.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Eily0oTThu90633.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0tTaFBWThu90709.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d3trCWXThu90741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lGb8WPuThu90814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y4cwyRQThu90930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3nGa45bThu91326.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xmVwn7LThu91400.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t9B5itRThu91502.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nVBNEOTThu91556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jnxsAydThu91640.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sj0aAhjThu91722.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MySl0VbThu91758.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4dEIHcbThu92048.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d4vdzNBThu92106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zk6AtxpThu92333.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 45pHdBPThu92726.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IkJhVAyThu93049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A0XZijGThu93110.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JKMXvtiThu93202.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rGZ5zgyThu93408.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RjfTYkbThu93500.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UPNrQzfThu93617.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YXuEXa7Thu93709.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Rd3REKaThu93914.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SEAKFmTThu93957.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OakOjjdThu94105.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hAayVnMThu94348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H2HnG8rThu94437.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YUX1vgKThu94532.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fvNMYiWThu94638.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xAOSfN1Thu94702.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FprIRsEThu94736.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TydO3hsThu94829.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s4vYyfsThu94918.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o7DzhVeThu95011.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DUdI76FThu95059.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lg4PtNmThu95401.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5QbMv8tThu95835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZpIaPB3Thu95925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7x4CGrJThu100025.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jUP4X8cThu100110.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nIfpNsHThu100146.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FlIJ8xqThu100306.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dFAZoUAThu100341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZYEz4bSThu100438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PJOAXp0Thu100522.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lR60RZuThu100633.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UPs1SQmThu100713.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tjNKUvMThu100755.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aoukri0Thu100852.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bEMRAzMThu100934.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : er1ZRRYThu101018.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eWSnINRThu101023.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1iKPZIXThu101102.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : khhvH7YThu101140.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yqqDJALThu101223.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iU7UjSZThu101324.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u6SJPJMThu101717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XoJckSVThu101828.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hKeFrOBThu101925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3fQSytIThu102001.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EKisyuyThu102050.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P1WR0DuThu102150.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c02pU1MThu102221.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NbeuQSYThu102305.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hlimrBiThu102348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3c1tKWCThu102423.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7M1UyiKThu102551.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MO1CEqmThu102627.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RukCCScThu102728.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w1GlcaLThu102731.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4iZfnaGThu102819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jpfkmzUThu102912.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ywsuKzDThu102927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9ky7hpTThu103022.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wduBU8OThu103144.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ka2tVhNThu103155.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X8RwKViThu103457.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mEwoMHEThu104700.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Gu0iY9xThu105028.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LtNRVYrThu105254.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aGq71lVThu105304.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjoC0BZThu105406.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aUU5RZYThu105501.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Wo0sQCOThu105707.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Bh8EvsmThu110113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S0AqGFvThu110432.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a8TlaqmThu110923.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KBJ2r5xThu111204.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hokVBnzThu112026.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QZ9ZhkSThu112349.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rVR6r3AThu112849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IphWoFDThu113422.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZItidspThu113604.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ab3UBBEThu113737.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wiCvwbLThu113859.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gGwwbapThu114054.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MsuJYxnThu114618.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Tvd5SJqThu114655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kAG0PHkThu10547.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f9fjL77Thu10642.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iciJ1rlThu10747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aVBtzHKThu10949.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PWnWB8IThu11101.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tuePEtjThu11137.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nSBzZRSThu11304.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fQOfCTQThu11515.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UyV83SzThu11621.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZV0D081Thu11656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 90tjdDyThu11738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IavEtZ5Thu12120.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9P8VUPQThu12159.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cHwfH7lThu12238.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SxTTppNThu12315.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tdblnK2Thu12428.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U3FiCvxThu12527.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fw5yAbnThu12615.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SAzgDVOThu12653.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : y2Ds8ojThu12821.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2UihXKaThu13256.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pUa66vDThu13345.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4BwuculThu13420.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ogere5OThu13557.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nueKnYOThu13636.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YsqeL8RThu13724.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZS1cRmKThu13819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KmzGlWSThu14121.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NJmN1KOThu14153.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d6cc9CUThu14312.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JHRNlUjThu14426.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1qLHL3jThu14621.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e8dEcjYThu15043.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XtFQ7xKThu15135.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iZW7GzhThu15218.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oB7IxSGThu15305.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4ZhtL3oThu15405.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mblOmN7Thu15610.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ckmCbkOThu15918.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kredABqThu20238.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A4EsGzgThu20457.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D91M5XJThu20624.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : grTEcxmThu20642.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZLQv3GdThu20944.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : พร้อมบริการขนส่งแบบรวมภาษี ผู้รับไม่ต้องชำระภาษีอะไรเพิ่ม ส่งอาหารแปรรูปได้ ส่งผลิตภัณฑ์ชุมชน Otop ได้ เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างรากฐานให้เศรษฐกิจไทย สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยื่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พร้อมบริการขนส่งแบบรวมภาษี ผู้รับไม่ต้องชำระภาษีอะไรเพิ่ม ส่งอาหารแปรรูปได้ ส่งผลิตภัณฑ์ชุมชน Otop ได้ เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างรากฐานให้เศรษฐกิจไทย สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยื่น ../add_file/พร้อมบริการขนส่งแบบรวมภาษี ผู้รับไม่ต้องชำระภาษีอะไรเพิ่ม ส่งอาหารแปรรูปได้ ส่งผลิตภัณฑ์ชุมชน Otop ได้ เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างรากฐานให้เศรษฐกิจไทย สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยื่น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน จากสถาบันการเงิน เพื่อดำเนินโครงการลงทุนในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน จากสถาบันการเงิน เพื่อดำเนินโครงการลงทุนในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน จากสถาบันการเงิน เพื่อดำเนินโครงการลงทุนในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครวันที่ ๑๐-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครวันที่ ๑๐-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ../add_file/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครวันที่ ๑๐-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย ../add_file/รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน โดยนางาสวจรวยศรี พันโบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) เพื่อเป็นการส่งเสริม/ส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน โดยนางาสวจรวยศรี พันโบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) เพื่อเป็นการส่งเสริม/ส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน โดยนางาสวจรวยศรี พันโบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) เพื่อเป็นการส่งเสริม/ส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : BnZ9GQrThu100046.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดแบบป็อกแทงค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงแล้ง บ้านสามแยก หมู่ที่ 1 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดแบบป็อกแทงค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงแล้ง บ้านสามแยก หมู่ที่ 1 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดแบบป็อกแทงค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงแล้ง บ้านสามแยก หมู่ที่ 1 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดแบบป็อกแทงค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงแล้ง บ้านดอนนกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดแบบป็อกแทงค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงแล้ง บ้านดอนนกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดแบบป็อกแทงค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงแล้ง บ้านดอนนกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดแบบป็อกแทงค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงแล้ง ตำบลคำโพน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดแบบป็อกแทงค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงแล้ง ตำบลคำโพน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดแบบป็อกแทงค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงแล้ง ตำบลคำโพน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดแบบป็อกแทงค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงแล้ง บ้านสามแยก หมู่ที่ 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดแบบป็อกแทงค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงแล้ง บ้านสามแยก หมู่ที่ 1 ../add_file/ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดแบบป็อกแทงค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงแล้ง บ้านสามแยก หมู่ที่ 1
ชื่อไฟล์ : ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดแบบป็อกแทงค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงแล้ง บ้านดอนนกยูง หมู่ที่ 7 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดแบบป็อกแทงค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงแล้ง บ้านดอนนกยูง หมู่ที่ 7 ../add_file/ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดแบบป็อกแทงค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงแล้ง บ้านดอนนกยูง หมู่ที่ 7
ชื่อไฟล์ : ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดแบบป็อกแทงค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงแล้ง บ้านคำโพน หมู่ที่ 9 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดแบบป็อกแทงค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงแล้ง บ้านคำโพน หมู่ที่ 9 ../add_file/ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดแบบป็อกแทงค์ขนาดใหญ่ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงแล้ง บ้านคำโพน หมู่ที่ 9
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ../add_file/รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ชื่อไฟล์ : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/