ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6812 อำนาจเจริญ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง