ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนผู้โดยสารนั่ง 44 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง