ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-58-0001 หมายเลขทะเบียน 80-6812 อำนาจเจริญ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง