องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110 โทรศัพท์ : 0-4554-0603 โทรสาร : 0-4554-0603

folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วตำบลคำโพน เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วตำบลคำโพน เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 81