องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110 โทรศัพท์ : 0-4554-0603 โทรสาร : 0-4554-0603

account_box กองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวประชุมพร ชายหิน
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นางสาวประชุมพร ชายหิน
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ ปก/ชง
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ ปก/ชง
นางสาวณิชนันทน์ การะพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวณิชนันทน์ การะพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวสุรีย์ภรณ์ พรมลาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุรีย์ภรณ์ พรมลาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุจิตรา สุภโกศล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุจิตรา สุภโกศล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวน้ำทิพย์ ชินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวน้ำทิพย์ ชินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายจตุชัย แก้วประเสริฐ
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
นายจตุชัย แก้วประเสริฐ
คนงานทั่วไปปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 71