messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่องแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
ประกาศผล ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมว่างท่อ คสล. จำนวน 3 จุด บ้านคำโพน หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วตำบลคำโพน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสามแยกหมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลคำโพน เรื่องประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงฏารก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนนกยูงหมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมว่างท่อ คสล. หมู่ 3 บ้านคำโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสามแยก หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านธารศิลา หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรพร้อมลงดินลูกรัง บ้านคำโพน หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านคำโพน หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านพุทธศิลป์ หมู่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลคำโพน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านสามแยกหมู่ 1 จากนาแม่ใหญ่สุภี ไปจนถึงนานายบัวรัย เหลาเคน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล. บ้านสามแยก หมู่ 1 ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
1 - 20 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2 3