องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110 โทรศัพท์ : 0-4554-0603 โทรสาร : 0-4554-0603

account_box กองช่าง
นายสำราญ นนทะพรม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสำราญ นนทะพรม
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง.
(ว่าง)
เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง.
นายตะวัน วงค์สุข
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายตะวัน วงค์สุข
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายอนันตพล ลาเลิศ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอนันตพล ลาเลิศ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายศักดิ์ประชา จำปานนท์
คนงานทั่วไปปฏิบัติช่างสำรวจ
นายศักดิ์ประชา จำปานนท์
คนงานทั่วไปปฏิบัติช่างสำรวจ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 165