องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110 โทรศัพท์ : 0-4554-0603 โทรสาร : 0-4554-0603

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลคำโพน เรื่องเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลคำโพน เรื่องการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลคำโพน เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file แจ้งขึ้นทะเบียนประวัติภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลคำโพน เรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งคนงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
photo รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลคำโพน เรื่องเชิญชวนเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ระเบียบการปฏฺิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วตำบลคำโพน เรื่องขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลคำโพน เรื่องการตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลคำโพน เรื่อง ให้ผู้ประกอบการพาณิชยต้องจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 123