องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110 โทรศัพท์ : 0-4554-0603 โทรสาร : 0-4554-0603

camera_alt ภาพกิจกรรม
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ประจำปี พ.ศ.2564 (1 ภาพ) [25 กุมภาพันธ์ 2564]
ลานกีฬา/สนามกีฬา ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน (6 ภาพ) [23 กรกฎาคม 2563]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (5 ภาพ) [13 เมษายน 2563]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน (6 ภาพ) [12 มีนาคม 2563]
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน (6 ภาพ) [9 มีนาคม 2563]
กองสาธารณสุขจัดประชุมกองทุนระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลคำโพน วาระครั้งที่ 3/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563 (6 ภาพ) [5 มีนาคม 2563]
โครงการอบรมศึกษาดูงานข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตำบลคำโพน (6 ภาพ) [28 กุมภาพันธ์ 2563]
พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (6 ภาพ) [15 มกราคม 2563]
ประชาสัมพันธ์เรื่องอนุรักษ์พลังงานและร่วมใจประหยัดน้ำ (6 ภาพ) [30 กรกฎาคม 2562]
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (6 ภาพ) [30 กรกฎาคม 2562]
1 - 10 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 68