องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110 โทรศัพท์ : 0-4554-0603 โทรสาร : 0-4554-0603

check_circle สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลคำโพนประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำสวนยางพารา ปศุสัตว์) มีบางส่วนประกอบธุรกิจในครัวเรือน และรับราชการ รับจ้างทั่วไป ฯลฯ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน - รีสอร์ท 1 แห่ง - ปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง - ปั้มหลอด 12 แห่ง - ร้านซ่อมรถ 4 แห่ง - ร้านค้า 31 แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง - ร้านโชคประเสริฐการเกษตร ม. 7 - ร้าน ส.พานิช ม.2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 67