องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110 โทรศัพท์ : 0-4554-0603 โทรสาร : 0-4554-0603

account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาววราพร อินหงษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาววราพร อินหงษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
(ว่าง)
นักสันทนาการ ปก./ชก.
(ว่าง)
นักสันทนาการ ปก./ชก.
นางวัลลภา โล่ห์คำ
ครูผู้ดูแลเด็ก รษก. แทน
หัวหน้าศูนย์ ศพด.สามแยก
นางวัลลภา โล่ห์คำ
ครูผู้ดูแลเด็ก รษก. แทน
หัวหน้าศูนย์ ศพด.สามแยก
นางรักษา ทองแรง
ครูผู้ดูแลเด็ก รษก. แทน
หัวหน้า ศพด.หินเกิ้ง
นางรักษา ทองแรง
ครูผู้ดูแลเด็ก รษก. แทน
หัวหน้า ศพด.หินเกิ้ง
นางลำไพ จำปานนท์
ครูผู้ดูแลเด็ก รษก. แทน
หัวหน้า ศดว.ศรีสว่าง
นางลำไพ จำปานนท์
ครูผู้ดูแลเด็ก รษก. แทน
หัวหน้า ศดว.ศรีสว่าง
นางรุจิรา หมั่นสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.สามแยก
นางรุจิรา หมั่นสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.สามแยก
นางรุ่งทิพย์ ยงยุทธ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.สามแยก
นางรุ่งทิพย์ ยงยุทธ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.สามแยก
นางนารี พินิจ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.หินเกิ้ง
นางนารี พินิจ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.หินเกิ้ง
นางบัวลอน ฐานวิเศษ
ผู้ช่วยครู ผดด.ศดว.ศรีสว่าง
นางบัวลอน ฐานวิเศษ
ผู้ช่วยครู ผดด.ศดว.ศรีสว่าง
นางสรัญญา มนัส
ผู้ช่วยครู ผดด. ศพด.หินเกิ้ง
นางสรัญญา มนัส
ผู้ช่วยครู ผดด. ศพด.หินเกิ้ง
นางบุญมา เสียงหวาน
ผู้ช่วยครู ผดด.ศดว.ศรีสว่าง
นางบุญมา เสียงหวาน
ผู้ช่วยครู ผดด.ศดว.ศรีสว่าง
นางสาวสุกัญญา วรบุตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสุกัญญา วรบุตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเจนจิรา ชารีหอม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเจนจิรา ชารีหอม
ผู้ดูแลเด็ก
นางอาภาพร โสระเวก
ผู้ดูแลเด็ก
นางอาภาพร โสระเวก
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
นางสาววราพร อินหงษา
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 63